fbpx

Công ty cổ phần truyền thông Sahi Việt Nam

Một sản phẩm độc quyền của Công ty cổ phần truyền thông...

Xem ngay

Giới thiệu công ty Bất động sản

Giao diện Thiên Hà Media được thiết kế dành cho các công...

Xem ngay

Bếp 1

Giao diện Thiên Hà Media được thiết kế dành cho các công...

Xem ngay

Phím tắt trong Sublime Text 3

Phím tắt Sublime Text sẽ giúp công việc code của bạn trở lên hiệu quả hơn 50%, hãy xem và chia sẻ thủ thuật nhỏ này đến các coder khách nhé…

Ctrl + P : xuất hiện một bảng chọn file trong toàn bộ các file của folder project.

Ctrl + G : xuất hiện một bảng nhập số dòng mình muốn tới.

Ctrl + R : xuất hiện bảng chọn hàm trong file để di chuyển đến đó.

Ctrl + Pageup­/Pa­gedown : di chuyển qua lại giữa các tập tin

Ctrl + Delete/Backspace: xóa một cụm từ trước hoặc sau vị trí con trỏ

Ctrl + KK: xóa từ vị trí con trỏ tới cuối dòng

Ctrl + T : hoán đổi 2 ký tự đứng kế nhau

Ctrl + K + U : chuyển đổi toàn bộ chuỗi từ thường sang HOA

Ctrl + K + L : chuyển đổi toàn bộ chuỗi từ HOA sang thường

Ctrl + Shift + D: sao chép dòng hiện tại thành một dòng mới

Ctrl + Shift + K : xóa một dòng

Ctrl + Shift + Up,Down: di chuyển một dòng lên trên hoặc xuống dưới

Ctrl + Enter: thêm một dòng phía sau

Ctrl + Shift + Enter: thêm một dòng phía trước

Ctrl+K+B: ẩn/hiện side bar

Ctrl+/: comment

Ctrl+Shift+/: comment dạng block

Ctrl+L: select 1 dòng

Ctrl+Shift+K: xóa 1 dòng

Ctrl+]: indent

Ctrl+[: bỏ indent

Ctrl+Shift+D: nhân đôi dòng

Ctrl+J: nối dòng với dòng tiếp theo

Ctrl+Shift+[: đóng 1 đoạn code

Ctrl+Shift+]: mở 1 đoạn code

Ctrl+F: tìm kiếm

Ctrl+H: tìm kiếm và thay thế

Ctrl+Shift+N: mở cửa sổ mới

Ctrl+N: mở tab mới

Alt+<number>: chuyển tab (ví dụ Alt+3)

Có thể bạn quan tâm

Mơđẹp.net Một sản phẩm thuộc Thiên hà Media